×

Upoważnienia PZM

Gdzie zakupisz?

OBT Katowice

ul. Moniuszki 5

turystyka@pzmot.katowice.pl

tel. 32/253-74-46

tel. 32/253-74-47

BT Gliwice

ul. Mikołowska 21

turystyka@pzmot.katowice.pl

tel. 32 2315924

Upoważnienie - pożyczony pojazdPolski Związek Motorowy wystawia dokument Upoważnienia dla kierowców-osób wyjeżdżających zagranicę pożyczonym pojazdem (kierowca-osoba nie jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym)

lub pojazdem, którego właścicielem jest firma lub firma leasingowa lub bank. Dokument ten zawiera dane osób i pojazdu. Dokument jest sporządzony w 3 językach (angielski, niemiecki i francuski) według wzorca zatwierdzonego przez FIA , Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (AIT)

i siostrzanych organizacji motorowych w większości krajów europejskich. 


Przypominamy jak stanowią przepisy nt. jazdy pojazdem, którego użytkownik nie jest właścicielem:

(Dz. U. z 2017r.poz.1260, art. 71 pkt 5a ze zmianami):

 

5a. W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu,

o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego,

osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu

drogowego dokument potwierdzający to prawo.

 

Dokument Upoważnienia PZM (Authorisation) jest uznawany przez większość służb granicznych

i policji w Europie. W niektórych krajach jest wręcz wymagany np. w Bośni i Hercegowinie, Czechach, Finlandii, Słowenii, Włoszech, na Węgrzech.

Na Węgrzech (obowiązuje wyłącznie wzór wersji węgierskiej, którą można otrzymać w PZM).

 

UWAGA:
Wymagane dokumenty:


1. Jeśli Właścicielem pojazdu jest OSOBA FIZYCZNA:
- obecność właściciela z dowodem osobistym i dowodem rejestracyjnym pojazdu

- paszport lub dowód osobisty osoby wyjeżdżającej

 

2. Jeśli Właścicielem pojazdu jest OSOBA PRAWNA:
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- paszport lub dowód osobisty osoby wyjeżdżającej,
- pismo firmowe

lub

wniosek o Upoważnienie opatrzony pieczątką firmową i imienną osoby odpowiedzialnej za firmę,
- umowa leasingu lub upoważnienie leasingodawcy (w przypadku leasingu)


Cennik:

2 tygodnie 50,00 PLN
1 miesiąc 80,00 PLN
3 miesiące 100,00 PLN

Państwa, które wymagają zgody właściciela (upoważnienia) na użytkowanie pojazdu:


Albania

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Austria  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Belgia  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Białoruś  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie,
przetłumaczona na jęz. białoruski lub rosyjski

Bośnia i Hercegowina

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Bułgaria  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na jęz. bułgarski

Chorwacja  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Czarnogóra  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Czechy  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Dania  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Estonia  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Finlandia  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Francja  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Grecja  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Hiszpania  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Holandia  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Litwa  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Luksemburg  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Łotwa  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Macedonia  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Mołdowa  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski

Niemcy  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Norwegia  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Portugalia  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Rosja  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie,przetłumaczona na jęz. rosyjski

Rumunia  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Serbia  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Słowacja  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Słowenia  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Szwajcaria  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Szwecja  

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

Turcja  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Węgry  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM w wersji węgierskiej

Ukraina  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na jęz. ukraiński

Wlk.Brytania  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Włochy  

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Uwaga: Przy informacji, że wymagana jest pisemna zgoda właściciela pojazdu należy rozumieć,

iż winna być napisana w jednym z 3 oficjalnie uznawanych języków w Europie

(angielskim, niemieckim lub francuskim- w zależności od kierunku wyjazdu) i formalnie potwierdzona, np. przez PZM.
PZM wystawia Upoważnienie na standardowym, zunifikowanym druku w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz dodatkowo w jęz. węgierskim.


Pliki do pobrania